Taula del videojoc

Què és?

La Taula del Videojoc és l’espai de trobada entre el sector del videojoc i la Generalitat de Catalunya. La iniciativa ha consensuat una bateria d’actuacions per millorar les polítiques de suport al videojoc. Els seus objectius són consolidar l’ecosistema actual, atreure talent i presència de dones professionals, millorar la formació, potenciar la internacionalització i oferir eines per a un millor finançament del sector. 

Qui la forma?

Nou entitats han format part de la Taula del Videojoc, i set departaments de la Generalitat han participat activament a les reunions mitjançant vuit grups de treball: Finançament, Internacionalització, Talent, Gènere, Salut, Gamificació, eSports i Visió empresarial.

Eina de seguiment de

les actuacions de la

Taula del videojoc