Guió

"M’agrada anticipar el que pensarà, farà i sentirà el jugador, per incloure’l en el desenvolupament de la història de manera invisible. És com preparar una festa sorpresa darrere de cada interacció". 

Daniel Calabuig, guionista d’Unmemory a Patrones y escondites

Un videojoc sempre conté una narració, alguns estudis la situen en el centre de la seva proposta i d’altres opten perquè sigui un element secundari. Les persones encarregades del guió escriuen aquestes històries, que van desplegant-se a mesura que el jugador supera els diferents reptes. 

Dins del camp del disseny de narrativa per a videojocs, també s’hi compten aquells professionals que s’encarreguen d’escriure els diàlegs de cada personatge i totes aquelles informacions que podem obtenir dels objectes de l’escenari, com ara llibres, mòbils, cartells, etc. 

Una de les característiques del videojoc és que permet que el transcurs de la narració no sigui lineal i pugui modificar-se en funció de les decisions del jugador. Això fa que la tasca del guionista sigui força complexa i sovint hagi d’anticipar-se a l’usuari final, per tal de saber com reaccionarà davant de diferents esdeveniments.