Art visual

"Començo traduint les idees en esbossos. A foc lent, perfilo els personatges, els fons, els elements del joc... Després, miro de carregar-los de personalitat i carisma. Finalment, els vaig polint fins que tot forma un conjunt gràficament harmoniós i sòlid".

Xavi Ramiro, il·lustrador a Genigma de Jocs al segon

Els professionals encarregats de l’art visual defineixen com serà la part gràfica del videojoc. Poden fer des de l’esbós més primerenc fins al disseny final d’un personatge. Això implica idear un imaginari de colors, paisatges, tipografies, textures i un munt d’elements més. La seva feina és clau, ja que l’apartat gràfic és el primer que copsem d’un videojoc.

L’art visual en videojocs compta amb diferents especialitzacions. Una de les més comunes és l’anomenat concept art, en què els il·lustradors tenen l’objectiu d’establir l’estil visual dels diferents elements del joc. El treball de concept art pot servir per tenir una primera aproximació a l’estètica del joc. Generalment, es diferencia entre artistes especialitzats en escenaris i en personatges.

Els primers són els encarregats de traduir en imatges l’ambientació que tindrà el joc, mentre que els segons han de recrear amb tota mena de detalls els personatges i els objectes en diferents versions. A banda d’això, també és important assenyalar les diferències importants en l’art visual dels jocs en 2D i en 3D. Mentre que en els jocs 2D tot l’art es treballa en un pla bidimensional i hi ha especialitzacions com l’anomenat pixel art, en els jocs en tres dimensions els artistes han de modelar els escenaris, els personatges i els objectes amb volum.