Perfils

El procés de creació d’un videojoc és complex i pot arribar a involucrar tants professionals com una superproducció de Hollywood. El seu desenvolupament requerirà ments i mans expertes en diferents àmbits i àrees per tal de crear autèntics mons lúdics.

Altres perfils

Hi ha altres perfils requerits a la indústria del videojoc. Alguns no són específics del sector del videojoc, però són imprescindibles per tal que l’engranatge funcioni. 

Gestió empresarial i comercialització

Com en qualsevol indústria, és indispensable vendre el producte. Les empreses requereixen especialistes de màrqueting, gestió i comunicació que coneguin el mercat del videojoc.

Producció

Un perfil clau per a qualsevol desenvolupament. Té la responsabilitat de controlar els tempos i el pressupost. Ha de saber com adquirir i gestionar eficientment els recursos financers i humans. 

Distribució

Habitualment, els publishers són els encarregats de decidir a quines plataformes es vendrà el videojoc i per quin preu, així com de la campanya de publicitat i l’edició de còpies físiques.

Traducció

Actualment és habitual que videojocs incorporin diverses llengües. Així doncs, fan falta traductors que permetin la comprensió a l’usuari dels diàlegs o elements tan bàsics com els menús. 

Actors de doblatge 

Els personatges tenen una veu que afegeix matisos als diàlegs i els dota de personalitat. Els professionals de la interpretació han entrat en l’àmbit dels videojocs també gràcies a la captura de moviment.