Disseny de joc

"Dissenyar és crear experiències, definir entorns capaços de generar memòries, dificultats i alegries úniques per a cada persona que juga a videojocs"

Anna Guxens, dissenyadora a Baldur’s Gate 3 a Larian Studios

Cada joc es regeix per un sistema de regles. El dissenyador de joc és la persona que s’encarrega de modular les mecàniques, els sistemes i els reptes per tal de construir l’experiència lúdica. Es tracta d’un perfil professional que amb el pas del temps ha anat adquirint cada vegada més presència, sobretot a mesura que el llenguatge del videojoc ha guanyat riquesa i complexitat.

Atès que el disseny del joc és la disciplina encarregada de conceptualitzar la jugabilitat, acaba intervenint en molts aspectes, des de donar forma a un nivell fins a calcular el nombre d’interaccions d’un personatge. És per això que es tracta d’un perfil professional que està en contacte de manera transversal amb la resta de l’equip.

Segons la dimensió del desenvolupament, poden existir diferents tipologies de dissenyadors de joc. Una de les especialitzacions més conegudes és la del dissenyador de nivells, que és la persona encarregada de crear els escenaris on se situa l’acció del joc. Una altra és el dissenyador de sistemes, que vetlla perquè els mecanismes interns del joc estiguin afinats i en equilibri.

També són importants especialitzacions com el disseny d’interfície i d’experiència d’usuari, perfils més enfocats a estudiar com es relaciona el jugador amb el joc per tal d’aconseguir bones sensacions a l’hora d’interactuar-hi i oferir uns menús tan intuïtius i clars com sigui possible.