Animació

"Des de ben petit sempre m’ha agradat donar vida a tota mena de ninots, dibuixos i joguines per crear una història. Ara, com a animador, puc deixar volar la meva imaginació i crear aquesta vida en personatges, objectes i entorns per a videojocs, cosa que m’apassiona".

José de Miguel, rigger i animador 2D/3D a One Military Camp d’Abylight Barcelona

Els professionals que es dediquen a l’animació són els coreògrafs que doten de moviment els personatges, objectes i entorns del videojoc. Són els encarregats, per exemple, de les expressions facials del protagonista, del moviment de les ales d’un ocell o de com es belluguen les fulles dels arbres. La seva feina és cabdal per dotar de versemblança i fluïdesa el món del videojoc.

S’especialitzen en dues grans branques: l’animació 2D i l’animació 3D. En funció de l’estètica i mecàniques del videojoc, farà falta més presència d’un perfil o de l’altre. Molt sovint, però, els projectes requereixen totes dues especialitats.

Dins de l’animació en tres dimensions destaca el subperfil del rigger, el professional que defineix un esquelet que delimita els moviments possibles de l’element virtual que es vol animar. Aquestes guies donen realisme a la gestualitat i ajuden l’animador final a fer la feina.

En grans produccions, l’animació es porta a l’extrem del detallisme amb la tècnica de la captura de moviment, a través de la qual actors i actrius traslladen els seus gestos a personatges virtuals.

Les empreses catalanes que es dediquen a altres tasques més enllà del videojoc tenen com a principal ocupació l’animació, que dona feina al 16% dels estudis catalans.