Declaració d'accessibilitat

L’equip responsable d’aquest web es compromet a fer-lo accessible de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre). Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica a www.videojocscatalans.cat.

Situació de compliment

Aquest lloc web està parcialment d’acord amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre: el contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

• El lloc web conté imatges i elements multimèdia sense text alternatiu (criteri 1.1.1 de les WCAG 2.1).

• Diversos enllaços estan destacats només per l’ús del color i tampoc no destaquen prou per luminescència (criteri 1.4.1 de les WCAG 2.1).

• Es podria perdre contingut o funcionalitat a algunes pàgines si l'usuari no navega fent scroll a dues dimensions . (criteri 1.4.10 de les WCAG 2.1).

• En alguns moments l'usuari pot ser redirigit a pàgines externes al web. Aquest fet pot provocar una navegació i identificació incoherents (criteri 3.2.3 de les WCAG 2.1).+

• Alguns elements interactius no són accessibles per als lectors de pantalla (criteri 4.1.2 de les WCAG 2.1).

Aquesta declaració va ser preparada el 7 de juliol de 2023

Comunicacions

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) a través de la següent bústia de contacte.

Per exemple:

• Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.

• Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.

• Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.