Desenvolupar

Des de la primera idea

fins al mercat

La indústria catalana del videojoc s'està consolidant com una de les més dinàmiques en l'àmbit digital. És un sector jove, innovador, de visió global i amb grans oportunitats de negoci. Hi ha diversos recursos disponibles per millorar, créixer i internacionalitzar els projectes: subvencions, finançament, mentories… Passa a la pantalla següent!

Fases

fases

1. Pre-producció

IDEACIÓ

Primera definició de les mecàniques principals i jugabilitat (primera versió bàsica del Game Design Document).

PROTOTIPATGE

Realització d’un prototip bàsic per validar que les mecàniques i jugabilitat ofereixen una experiència divertida i atractiva.

DEFINICIÓ GLOBAL DEL PROJECTE

Segona versió del Game Design Document, en què s’intenta especificar de forma general el contingut del joc (quantitat de nivells, d’enemics, de puzles, narrativa…).

PLANIFICACIÓ DE LA PRODUCCIÓ (FITES)
Pla de producció a alt nivell amb una primera estimació de finalització de milestones (cronograma).

2. Producció

DISSENY

Disseny en profunditat de tot el contingut del joc: mecàniques, personatges, enemics, escenaris, progressió…

MODELATGE / IL·LUSTRACIÓ

Conceptualització i creació de tots els assets del joc, sigui en 2D o 3D. També es pot incloure en aquest apartat la creació de les animacions, si és el cas.

ÀUDIO
Creació de la banda sonora i efectes sonors del joc.

IMPLEMENTACIÓ
Desenvolupament del joc mitjançant un motor (Unity o Unreal,entre d’altres).

BETA TESTING
Proves continuades del joc després de la implementació de cada funcionalitat important per validar el seu correcte funcionament i detectar bugs a corregir.

3. Publicació

MÀRQUETING
Creació de web i de xarxes socials del projecte on publicar material promocional per donar a conèixer el projecte. Aquesta acció podria començar durant la fase de producció.

INTERNACIONALITZACIÓ

Assistència a fires i esdeveniments de caràcter internacional per donar a conèixer el projecte, trobar editor, inversió…

ADQUISICIÓ D'USUARIS

En el cas de jocs amb model de negoci free-to-play, és importar realitzar campanyes de captació d’usuaris per tal de generar tracció i monetitzar.

4. Post-producció

SEGUIMENT DEL LLANÇAMENT

Analitzar les mètriques obtingudes després del llançament, no tan sols quant a vendes, també pel que fa a funcionament del joc i feedback dels jugadors.

ARREGLAR BUGS

Solucionar tots els problemes tècnics que els jugadors han reportat i llançar les actualitzacions del joc necessàries.

ÚLTIMS DETALLS

Mentre se solucionen problemes tècnics, es pot aprofitar per fer uns últims retocs artístics, sonors o de disseny al joc.

Autoocupació

Tens un projecte propi? T’has plantejat autoocupar-te i engegar el teu propi projecte? A continuació trobaràs diversos ajuts i recursos que et serviran per emprendre la teva pròpia aventura.

Internacionalització

Si tens un videojoc, fes que voli! Troba la manera de portar-lo a l’estranger amb subvencions i assessoraments que et donaran un cop de mà en el moment d'internacionalitzar la teva proposta.

Recursos per a la internacionalització

Servei d'assessorament en internacionalització

Un equip de professionals especialitzats en projectes d'expansió internacional t'assessora.

Recomanador d'oportunitats de negoci internacionals

Buscador per descobrir oportunitats de negoci segons la regió del món, sector d’activitat, etc.

Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l'empresa

Descomptes econòmics directes que es poden bescanviar per un servei expert en internacionalització, innovació, sostenibilitat o noves tecnologies.

International eTrade

Servei de projectes d'internacionalització digital que ofereix sessions de sensibilització, formació, línies d'ajuts, assessorament individual i suport en la implementació de la teva estratègia online internacional en nous mercats.

Open Innovation Challenges

Trobades empresarials que tenen per objectiu connectar empreses i entitats públiques que busquen solucions innovadores amb d’altres que ofereixen tecnologia.

Clúster audiovisual de Catalunya

Clúster que vol millorar la competitivitat de les seves empreses i fer de l’audiovisual un dels sectors industrials, econòmics i culturals estratègics del país.

Clúster digital

Espai de trobada, de col·laboració i de xarxa format per un grup d'empreses, entitats i grups de recerca amb un nexe d'unió: la innovació digital.

Recursos CatalanArts

Publicacions i eines d'internacionalització de l'àrea d'internacionalització de l'ICEC.

Oficines ICEC a l’estranger

Oficines a Berlín, Brussel·les, Londres i París.

Fires i mercats

Fires i trobades professionals del sector creatiu a tot el món.

Convocatòries internacionals

Convocatòries a fires, festivals i mercats internacionals.

Web internacionalització de l'ICEC

Recursos per a la internacionalització d'empreses culturals.