Publishers

Un publisher és l’agent que fa de pont entre el joc i el públic. És ell qui posa el videojoc al mercat i procura que esdevingui rendible. Les seves tasques variaran en funció del tracte que tanqui amb el creador del joc, però en general, s’encarrega de la distribució i el màrqueting. També pot assessorar el desenvolupador en el procés de creació, i en alguns casos, finançar-lo. 

Què fa

un publisher?

Distribució. Un cop el joc està acabat, el publisher s’encarrega d’adaptar-lo tècnicament a altres plataformes, o crear-ne una versió física, si ho considera oportú. També té contactes en altres països per vendre el joc a l’estranger, i s’encarrega de les traduccions. 

Màrqueting. El publisher destina un pressupost al màrqueting del joc i dissenya una estratègia promocional, una part de la cadena molt important per tal que aquest últim arribi al seu públic. Els publishers són els encarregats de crear un pla publicitari, decidir els preus, en quins països es llançarà i a quin target anirà adreçat.

Assessorament. En funció del moment en què s’incorpora en el procés, el publisher pot fer una funció d’assessoria i intervenir en diferents nivells en la part creativa o tècnica.

La relació entre un desenvolupador i un publisher ve marcada per un contracte, en què es pacten unes condicions. El publisher acostuma a quedar-se un percentatge de les vendes del joc.

Publishers

a Catalunya

2awesome studio

2Awsome Studio

Barcelona

Dolores Entertainment

Dolores Entertainment

Granollers

Flynn's Arcade

Barcelona

Game troopers

Game Troopers

Lleida

Jandusoft

Jandusoft

Barcelona