2Awesome Studio

2Awesome Studio és un estudi de desenvolupament de jocs independent i un publisher/editor independent la missió del qual és crear i publicar videojocs, sempre amb mecàniques noves i addictives i que tinguin el component «2Awesome».

2awesome studio
Videojocs
Aeon drive
Dimension Drive