A tale of games

Estudi de videojocs ubicat a Barcelona. Actualment desenvolupen Wukong.

A tale of games