Nomada Studio

Nomada Studio està compost per una barreja de desenvolupadors experimentats i artistes de diferents àmbits fora dels videojocs. Gris és el seu primer títol, en què l’art de Conrad Roset i la música de Berlinist ajuden a crear una experiència artística completa.

Nomada
Videojocs