Patrones y Escondites S.L.

Fa quatre anys la Beatriz Osorio i el Daniel Calabuig vam decidir fundar PATRONES & ESCONDITES. "Patrones" perquè, com va escriure Ralph Koster, els jocs consisteixen a dominar patrons. "Escondites" perquè l'amagatall és probablement el primer joc al qual recordem haver jugat.

PATRONES Y ESCONDITES S.L.
Videojocs
Borrar después de leer
Unmemory