Postmodern Adventures

Estudi personal de José María Meléndez dedicat al desenvolupament d´aventures gráfiques com Nightmare Frames o An English Haunting. 

Videojocs