Viod Games

ViOD Games Studio neix amb la voluntat d'acollir alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior i estudis universitaris relacionats amb el món dels videojocs i dels serious games en el seu període de pràctiques curriculars o extracurriculars.

Dam Void
Videojocs
cube riders