Radin Games

L’objectiu de Radin Games és fer jocs arcade (a foc lent) amb el feeling real de les màquines recreatives dels anys vuitanta i noranta: directes, frenètics i addictius. De moment, amb Eternum Ex, ho han aconseguit!

Radin Games
Videojocs
Eternum Ex
 Galacticon